Znaczenie reklamy radiowej

Współcześnie, w dobie bardzo intensywnego rozwoju cywilizacyjnego, mnogość oferowanych produktów i usług jest – z jednej z strony – imponująca, z drugiej zaś – przytłaczająca. Wzrasta jakość życia, zwiększa się zakres szeroko pojętych dóbr konsumpcyjnych, a także dostępność do nich. Konsekwencją tej sytuacji jest tak prężny rozwój reklamy w obecnych czasach.
To wszystko wpływa również na sytuację na rynku marketingowym, generuje pewne podstawowe prawa i wymogi, którym należy sprostać, chcąc utrzymać dotychczasowych klientów, czy pozyskać nowych.
Co oczywiście nie oznacza, że reklama jest „wynalazkiem” współczesności. Znana od stuleci – ewoluuje z biegiem lat, obejmując ostatnio coraz nowe pola i dziedziny życia ludzkiego. Zmieniają się również środki i techniki realizacji reklam.

Parowar Tefal Vitacuisine

Jednym z rodzajów reklamy jest reklama radiowa. To specyficzna forma promocji towarów i usług, rządząca się własnymi prawami. Istnieją wprawdzie pewne ogólne prawidłowości i wyznaczniki konstruowania przekazów reklamowych – zupełnie niezależne od tego, co jest przedmiotem reklamy, do kogo jest kierowana i za pośrednictwem jakiego medium będzie rozpowszechniana. Niemniej jednak oprócz cech wspólnych wszystkim typom reklam, zaobserwować można też znaczące różnice między nimi.

Ostatnia z wyżej wymienionych kategorii (rodzaj medium) jest źródłem najbardziej wyrazistych różnic między poszczególnymi typami reklam, co więcej – stanowi podstawowe kryterium ich podziału. W zależności od rodzaju środka przekazu wyróżnić można reklamę telewizyjną, prasową, internetową i radiową. Każda z nich ma swoje specyficzne właściwości. I tak np. cechy reklamy radiowej to m.in.: względnie niski koszt produkcji i emisji, elastyczność (łatwość wprowadzania zmian na bieżąco), wysoki stopień emocjonalności, bliskość momentu dokonywania wyboru (zakupu) przez klienta (tzw. efekt świeżości).

Te cechy wynikają w prosty sposób ze specyfiki, charakteru danego medium. Np. wspomniany efekt świeżości w reklamie radiowej można osiągnąć dzięki temu, że radio w porównaniu z innymi mediami, nie stwarza tak dużych ograniczeń co do tego, kiedy i gdzie można z niego korzystać. Przenośne odbiorniki pozwalają słuchać radia nawet na spacerze czy w sklepie. Ogólnodostępność tego medium w znaczącym stopniu decyduje o jego niezmiennej popularności.